Statusbesiktning

Statusbesiktning av en byggnad eller konstruktion kan vara en bra vägledning inför beslut om renoveringsåtgärder eller andra investeringar i en byggnad.

Den kan även kompletteras med en underhållsplan för att ge en bättre överblick om när åtgärder bör sättas in och budgetera kostnader för dessa.