Historik

Företaget Byggrådgivning i Sundsvall AB registrerades 2008 och har sedan starten sysslat med olika typer av konsultuppdrag inom byggbranschen.

Sedan 2016 var merparten av de arbeten vi utförde inriktade mot besiktning och areamätning men i mån av tid hjälpte vi även till med ritningar, kalkyler, förfrågningsunderlag samt KA.

För att bättre tydliggöra vad vi numera åtar oss för uppdrag startades 2021 företaget Byggbesikta i Sundsvall AB. Vi är samma personer som utför arbetet men under nytt namn.


Referens

Urval av några av de uppdrag som vi utfört:


Härnösands Stift

Statusbesiktning av ca 150 st byggnader för Egendomsförvaltningen.


Svenska Kyrkan

Areamätning av ca 400 byggnader.


Trafikverket

Materialinventering av ca 160 st byggnader invid järnvägen.


Övriga

Inventering av Farligt Avfall (ex. Asbest, PCB, PAH) åt rivningsentreprenörer inför rivning av industribyggnader vid bygget av E4/Sundsvallsbron.

ca 100 st överlåtelsebesiktningar utförda årligen, allt mellan villor och hyresfastigheter vid kusten till små stugor utan bilväg i fjällvärlden.

Flertalet entreprenadbesiktningar. Bl.a.

Slutbesiktning av Om- och tillbyggnad av Församlingsexpeditionen i Timrå församling.

Slutbesiktning av Nybyggnation Vaktmästeri i Ragunda församling.

Entreprenadbesiktningar av restaurang Jureskogs i Birsta

Entreprenadbesiktningar av restaurang Chop Chop i Birsta