Information inför överlåtelsebesiktningen

Besiktning utförs normalt av huvudbyggnaden och brukar då ta ca 2 timmar men kan ibland ta upp till 2,5 timmar, det beror lite på om vi hittar något som behöver undersökas ytterligare. Ta gärna ta med objektsbeskrivning och frågelista till besiktningen.

SBR:s standardvillkor för Överlåtelsebesiktning Köpare.

SBR:s standardvillkor för Överlåtelsebesiktning Säljare.


Tillval

Om ni önskar tillval så behöver ni meddela oss så snart som möjligt för att säkerställa att vi har utrustning och tid att utföra dessa vid besiktningstillfället.

  • Besiktning av ytterligare byggnad på fastigheten (t.ex. garage, uthus) 1400 kr.

  • Fuktmätning av riskkonstruktion 1600 kr.

  • Indikativ radonmätning 1600 kr i Sundsvallsområdet. 2-14 dagar med mätsvar samma dag som mätning avslutas. (pris varierar vid längre avstånd, fast pris ges före besiktning)

  • Termografering med värmekamera, invändigt samt utvändigt för att se brister i isoleringen 1600 kr.

  • Vattenprov av enskilt vatten inkl. radon-, kemisk-, mikrobiologisk- och tungmetallanalys, 3100 kr. 


Ni får gärna kontakta oss om ni har ytterligare frågor.