Entreprenadbesiktning

Vi har bred erfarenhet gällande entreprenadbesiktningar.

Förbesiktning. Med fördel för både beställare och entreprenör så kan vi lägga upp en besiktningsplan där konstruktioner kan besiktas innan de byggs igen.

Slutbesiktning är det tillfälle när entreprenaden normalt lämnas över till beställaren och är den besiktning som bör utföras i samtliga byggentreprenader. När ett byggarbete är klart så bör både beställare och entreprenör ha intresse av att låta utföra en slutbesiktning.

Efterbesiktning. Fel som noterats vid slutbesiktning kontrolleras så att de är åtgärdade.

Garantibesiktning kan ibland vara den besiktning som missas och i och med det så försitter beställaren sin chans till att få fel upptäckta och korrigerade inom garantiperioden.

Särskild besiktning är en hjälp i exempelvis de fall ett fel upptäcks utanför garantin eller för att utreda ansvarsfråga för ett fel.


Kontakta vår SBR Godkända Besiktningsman för att få mer information och hjälp kring just er entreprenad. Ring Peter Gäfvert070-8704606